Güleryüz’de Siz

Güleryüz olarak tüm yatırımlarımız İNSAN üzerinedir.

Güleryüz olarak tüm yatırımlarımız İNSAN üzerinedir.

Çalışanlarımızın kendini mutlu ve güvende hissetmesi projelerimize doğrudan yansımaktadır. Güleryüz Group olarak tüm yatırımlarımız insan üzerinedir. Bunun da öncesinde sermayemiz insandır. Buna yönelik olarak yaptığımız yatırımların büyük bir bölümünü kendi yöneticilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın eğitimleri oluşturmaktadır. Bu hem çalışma koşullarımızı geliştirmekte hem de müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermemizi sağlamaktadır.

Çalışanlarımızda en çok değer verdiğimiz nitelikler, hedeflere ulaşmaya kendilerini adamaları ve bir ekip içinde uyumlu çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olmalarıdır. Güleryüz Group olarak çalışanlarımızı, kişisel ve kariyer gelişimleri için geniş fırsatlarla buluşturuyoruz. Çalışanların yüksek kaliteli işler sunma, öğrenme ve büyüme konusundaki istek ve yetenekleri, Güleryüz Group‘un uzun vadeli başarısının anahtarıdır.

İŞKUR ve SGK teşvikleri, devlet tarafından yürürlüğe konmuş, istihdamın arttırılması amaçlanmış, kanunlar çerçevesinde işverenlerin desteklendiği uygulamalardır. İstihdamını arttıran kurum ve işyerleri, çalışanları adına yatırdığı işveren priminde teşvik, destek ve indirimden yararlanma hakkı elde ederler. Böylece en büyük kurum maliyet kalemlerinden biri olan çalışan masraflarını, iş gücünü etkilemeden azaltabilirler. 

Kurumlar hesaplamasının ve faydalanmasının karmaşık olması nedeniyle ilave istihdamı destekleme, gelişmekte olan bölgelere yapılacak yatırımı özendirme, üretim ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlara ek katkı sağlama gibi çeşitli teşviklerin büyük çoğunluğundan yararlanamamaktadır.

Teşvik danışmanı, bir kurumu faydalanabileceği devlet teşvikleri ve bu teşviklerden yararlanma yolları ile ilgili bilgilendirip çeşitli desteklerden yararlandırarak tasarrufun önünü açar. Ayrıca yapılan teşvik başvurularına rehberlik ederek hata yapma riskini de ortadan kaldırmış olur.

İŞKUR ve SGK teşviklerinden hiç yararlanmayan ya da tam yararlanamayan kurumlara, gelişmiş yazılımlarımız ve bu alanda donanımlı ekibimiz ile bütünsel veriye dayalı bir yaklaşımla müşterilerimizi teşvike yönlendiriyoruz.

Kurumların alabilecekleri tüm devlet desteklerini onlara sağlayarak mali yüklerini hafifleteceğimize ve bu sayede de devlet destekleriyle büyüyen kurumların daha iyi atılımlar yapabileceğine inanıyoruz.