Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Uygulaması Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma […]

İdari Para Cezalarında İndirim Hangi Koşullarda Uygulanır?

I- GİRİŞ İdari para cezası; kabahat olarak nitelendirilen ve değişik Kanunlarda düzenlenen haksız fiiller karşılığında uygulanan; türü, miktarı ve süresi ancak Kanunla belirlenen belli miktardaki paranın, kabahat fiilini işleyen gerçek veya tüzel kişiden alınarak kamuya geçirilmesi olarak tanımlanabilir(1). Bu çalışmamızda, idari para cezaları için uygulanan indirimlerin hangi hallerde uygulandığını Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı (5510 sayılı […]

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 14 […]

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre İdari Para Cezalarında Muafiyet Uygulaması

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre İdari Para Cezalarında Muafiyet Uygulaması (E-Yaklaşım) Yazar: Serdar ADAY E-Yaklaşım / Ocak 2021 / Sayı: 337 I- GİRİŞ İdari para cezası; kabahat olarak nitelendirilen ve değişik Kanunlarda düzenlenen haksız fiiller karşılığında uygulanan; türü, miktarı ve süresi ancak Kanunla belirlenen belli miktardaki paranın, kabahat fiilini işleyen gerçek veya tüzel kişiden alınarak kamuya geçirilmesi […]

Sigortalılar Adına Bildirilen Gün Ve Kazançların Kısmi İptali Nasıl Yapılır?

Sigortalılar Adına Bildirilen Gün ve Kazançların Kısmi İptali Nasıl Yapılır? (E-Yaklaşım) Yazar: Serdar ADAY E-Yaklaşım / Haziran 2020 / Sayı: 330 I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Mevzuatının ana dayanağı olan 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu([1]) uyarınca işverenlerin çalıştırdıkları işçiler için bir takım bildirim yükümlülükleri vardır. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi, Aylık […]

Ölüm Halinde İdari Para Cezaları Mirasçılardan Tahsil Edilebilir Mi?

Ölüm Halinde İdari Para Cezaları Mirasçılardan Tahsil Edilebilir mi? (E-Yaklaşım) Yazar: Serdar ADAY E-Yaklaşım / Eylül 2020 / Sayı: 333 I- GİRİŞ İdari para cezası; kabahat olarak nitelendirilen ve değişik Kanunlarda düzenlenen haksız fiiller karşılığında uygulanan; türü, miktarı ve süresi ancak Kanunla belirlenen belli miktardaki paranın, kabahat fiilini işleyen gerçek veya tüzel kişiden alınarak kamuya geçirilmesi […]

En Çok Merak Edilen Konular

SGK işe giriş ve işten ayrılış işlemlerimi nereden takip edebilirim? – Çalışan işe giriş ve işten ayrılış işlemlerine e-devlet sistemi “ 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi “ sekmesinden ulaşabilir. – SGK ile ilgili yapılan tüm işlemler E-devlet hesabına eklenen cep telefonuna sms olarak bildirilmektedir. Özlük dosyamı ve sağlık raporumu yeni işyerimde kullanmak üzere son çalıştığım […]

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Kapak Toplama Kampanyası – 1 Kapak Bile Çok Değerli

Hayatın her alanında değerlerimizle büyümeyi ve çalışma alanlarımıza yenilikçi düşünceler katmayı öncelikleri arasında gören bir ekip olarak, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği’nin Kapak Toplama Kampanyası’na destek veriyoruz. Atık plastik kapaklar, ortopedik engelli bireyler için birer tekerlekli sandalyeye dönüşüyor.  Kapak Toplama Kampanyası ile hedefimiz, doğada yok olması yüzyıllar süren plastik kapakları geri dönüşüme kazandırarak çevrenin korunması ve […]

Mobil WC’ler ile Hijyen ve Temizlik Her Yerde

Güleryüz Danışmanlık olarak sektördeki öncü ve yenilikçi yaklaşımlarımız ile sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Temizlik ve hijyen, günümüzde hemen her alanda en önemli konulardan biridir.  Yaşadığımız çevrenin temiz ve düzenli olması hem beden hem de ruh sağlığımız için büyük önem taşımaktadır. Günümüzün büyük bir kısmını iş yerlerimizde geçirdiğimizi düşünürsek özellikle inşaat sonrası temizlik de […]